KENNEDY

42111.1

Kennedy Surplus Chino Shorts Navy

Men's Short Size
Style # KNDYCHO-SH-NVY
Navy